NL
Reggy Bruinsma

Reggy Bruinsma, consultant

Reggy Bruinsma

Mijn leeftijd is 52 jaar en ik vis sinds mijn 7e. Op karper vis ik sinds mijn 9e, al 43 jaar dus.

Soort wateren: Ik beleef het meeste plezier aan het bevissen van zoveel mogelijk verschillende watertypes. Naar mijn mening doe je zo de meeste ervaring op. Te lang op een bepaald type water vissen gaat zorgen voor een stereotiepe benadering. Zo kan het voorkomen dat ik de ene keer op een dunner bezet openbaar water vis met de kans op een zware vis en de andere keer op een druk beviste dressuurput vis met nagenoeg alleen kleinere vis. Mijn keuze hangt af van de weersomstandigheden en de beschikbare tijd.

Omdat ik in Nederland zoveel verschillende wateren bevis heb ik op dit moment niet de drang om in het buitenland te vissen. Toch sluit ik niet uit dat dit toch nog wel eens gaat gebeuren.

Op welke manier ik vis hangt sterk af van het beviste water maar ook van de omstandigheden. Traditioneel bodemvissen, ziggen, penvissen, oppervlaktevissen, ik doe het allemaal.  Ik hou van afwisseling dus het kan voorkomen dat ik op een visdag meerdere wateren bevis en al deze systemen aan bod komen. Ik vind het vooral een uitdaging om een bepaalde methode in te zetten op een water waarvan gezegd wordt dat dit systeem juist niet zou werken.